Hyresgästföreningen i Uppsala kritiska till prioriteringar av bostadsbygge

Enligt Boverkets senaste prognos ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Samtidigt visar rapporten att mycket av byggandet sker i relativt attraktiva områden. Detta kommer att resultera i  dyra bostäder i slutändan.

- Jag måste hålla med den analys som Hans Lind ,bostadsforskare på KTH i Stockholm,gör att de främst byggs för välbärgade och att man lämnar de med lägre inkomster därhän. Detta är helt fel väg att gå då vi vet att det är de med lägst inkomst som har det allra svårast på bostadsmarknaden idag, säger Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Hyresgästföreningen i Uppsala.


- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Det är såklart positivt med ökat bostadsbyggande i allmänhet. Vi vill samtidigt understryka vikten att bygga bostäder med rimliga hyror och att också bygga mer varierande bostadsområden än vad som görs idag, säger Jens Nilsson.

För mer information

Kontakt:

Elin Carlsson, bostadspolitisk utredare/pressekreterare Hyresgästföreningen Uppsala,

018 18 93 28

Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson Hyresgästföreningen Uppsala, 073 643 00 85