Hyresgästföreningen har avbrutit de lokala hyresförhandlingarna med Varbergs Bostad

Hyresgästföreningen har avbrutit hyresförhandlingarna med Varbergs Bostads AB på lokal nivå. Det blir nu hyresmarknadskommittén som får besluta om hyran för 2015.

Innan hyresförhandlingarna inleddes begärde Hyresgästföreningen att Varbergs Bostads AB skulle visa största möjliga återhållsamhet i sitt hyreskrav. Varbergs Bostads AB svarade med det högsta hyreskravet i bolagets historia – 5,9 procent från den 1 januari 2015.

Hyresgästföreningen och Varbergs Bostads AB har nu träffats fyra gånger under hösten utan att bolaget sänkt sitt ursprungskrav. På det senaste förhandlingstillfället den 10 december beslutade Hyresgästföreningen därför att avbryta hyresförhandlingarna.

- Vi hamnade i ett läge där vi inte såg några möjligheter till att nå en rimlig överenskommelse på lokal nivå. Vi anser att bolagets goda ekonomi i kombination med ränteläget inte motiverar höjningar på den nivån, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Det blir nu Hyresmarknadskommittén i Stockholm som får besluta om nästa års hyresnivå för drygt 5 100 hyresgäster hos Varbergs Bostad.

Hyresmarknadskommittén består av tre representanter från Sabo, som är de kommunägda bostadsbolagens organisation, och tre representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund.


Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: 

Pedram Kouchakpour på tel 031-704 50 67

Johan Öhman på tel 031-704 50 48