Underhåll höjer hyran i Lidköping

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga AB Bostäder i Lidköping är avslutade. Hyran höjs med i genomsnitt 1,48 procent från och med den 1 januari 2015.

Bolaget hade ursprungligen yrkat på en höjning på 2,2 procent för att täcka kostnader för ökade taxor och löner. Bolaget vill också göra en större satsning på underhåll av sina lägenheter.

– Vi är nöjda med resultatet utifrån de lokala förutsättningarna i Lidköping. Höjningen kommer till övervägande del komma hyresgäster till godo i form av återinvesteringar i hyresgästernas lägenheter. Att höjningen skapar ett bättre boende för hyresgästerna var viktigt för oss, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De historiskt låga räntorna minskar bolagets lånekostnader för 2015 men bolaget kommer istället att behöva ta nya lån för att bekosta satsningen på underhåll.

Höjningen varierar beroende på om hyresgästen har varmhyra eller kallhyra. För en hyresgäst som hyr en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med varmhyra ökar hyran med 69 kronor i månaden, eller 828 kronor per år. För samma lägenhet, men med kallhyra, ökar hyran med 55 kronor i månaden eller 660 kronor per år.

Hyran för p-platser och kallgarage höjs med 5kr/månad och hyran för varmgarage med 10 kr/månad.   

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
0521 – 26 58 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41