Simrishamnsbostäder höjer hyran 1,5 procent

Den 1 januari 2015 höjs hyran för Simrishamnsbostäders hyresgäster med 1,5 procent.

Inför årets förhandling hade Simrishamnsbostäder begärt att få höja hyran med 2,83 procent. Kravet pressades tillbaka av Hyresgästföreningen.

− Höjningen är rimlig med tanke på såväl avskrivningar som behovet av underhåll, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Utöver den årliga hyresjusteringen fortsätter de sedan tidigare överenskomna justeringarna i bruksvärdeshyran nästa år – en höjning eller sänkning på upp till 150 kr. Justeringen har grundats på bostadens läge, förmåner, samt standard och är ett nollsummespel för bostadsbolaget. De gör alltså ingen vinst genom dessa förändringar.

Förändringen innebär att en lägenhet som tidigare haft en hyra på 6000 kr kommer att få en hyreshöjning på 90 kr. Utöver det tillkommer hyresjusteringen uppåt eller nedåt på 150 kr.

Hyreshöjningen för 2015 är lägre än för 2014 då hyran steg med 2,3 procent.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 040-17 43 42
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46