Hyresförhandlingen med KBAB är klar

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Karlstads Bostads AB (KBAB) är klar. Hyran höjs i snitt med 0,75 procent från den 1 januari 2015. En hyresdifferentiering har förhandlats fram med ett spann mellan 0 till 1,5 procents höjning.

– Vi är nöjda med överenskommelsen. Det har varit tuffa förhandlingar och kommunens avkastningskrav på bolaget är för höga. Det påverkar hyresnivåerna och nödvändiga investeringar, säger Thomas Bäckman, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Karlstad kommuns avkastningskrav på KBAB innebär att bolaget måste göra en vinst på cirka 100 miljoner kronor under 2015. Dessutom tar kommunen ut 10 miljoner kronor i värdeöverföringar från bolaget, pengar som varken bolaget, dess hyresgäster eller Hyresgästföreningen vet var de tar vägen.

– Vi vet inte var pengarna tar vägen. Det handlar om 10 miljoner kronor om året som kommunen tar från bolaget. Det är en orättvis dubbelbeskattning av KBAB:s hyresgäster. Vi har bjudit in kommunstyrelsen till samtal om detta och hoppas att vi får träffa dem i januari. För det här måste upphöra, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad.

Resultatet av hyresförhandlingen medför att KBAB knappt kommer att nå upp till kommunens avkastningskrav. Trots det kommer bolaget att göra stor vinst, även 2015.

– Vi kommer att fortsätta hävda att kommunen måste förändra avkastningskravet på KBAB. Det är inte rimligt att år efter år ha ett avkastningskrav som ligger högt över kraven på jämförbara bolag. Ge istället bolaget möjligheten att ta itu med framtidens utmaningar på bostadsmarknaden i Karlstad, säger Kurt Samuelsson.