Ännu ingen överenskommelse om hyran hos Förbo

Hyresgästföreningen och Förbo AB har avbrutit de lokala hyresförhandlingarna.I stället blir det nu den partsammansatta Hyresmarknadskommittén i Stockholm som får fatta beslut om årets hyror.

Hyresgästföreningen och Förbo har haft regelbundna träffar sedan i oktober förra året utan att kunna komma överens. Parterna står fortfarande för långt från varandra och därför blir det nu i stället Hyresmarknadskommittén som slutgiltigt får avgöra hyran.

  • Vårt mål är alltid att försöka komma överens lokalt men den här gången har det inte varit möjligt, säger Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Göran Moberg. Så det vi hoppas på nu är att Hyresmarknadskommittén fattar ett för hyresgästerna bra beslut.

Hyresmarknadskommittén i Stockholm ger stöd eller fattar beslut vid tvister i lokala hyresförhandlingar. Kommittén består av tre representanter för de kommunägda bostadsbolagens organisation Sabo och tre representanter för Hyresgästföreningens Riksförbund.

Innan förhandlingarna inleddes förra året begärde Hyresgästföreningen att Förbo skulle visa återhållsamhet i sina hyreskrav bland annat med tanke på det för bolaget gynnsamma samhällsekonomiska läget. Tillsammans med sitt ombud Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) svarade Förbo med att kräva i genomsnitt 2,3 procent från 1 januari.

Hyresmarknadskommitténs beslut väntas tidigast i slutet av mars. Drygt 5 500 hushåll som bor i någon av Förbos fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Kungälv och Lerum berörs av beslutet.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg 031-704 50 30