Ystadbostäder vill höja hyran 2,86 procent

Ystadbostäder AB vill höja hyran för sina hyresgäster med 2,86 procent från första januari 2015 trots att Hyresgästföreningen krävt återhållsamma krav inför årets förhandling.

− Kravet är ett av de högsta i vår region och vi kommer inte att acceptera så höga höjningar för hyresgästerna i Ystad, säger Dan Knutsson, biträande förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Han poängterar att Ystadbostäder står inför ett gynnsamt ekonomiskt läge eftersom de under innevarande och nästa år kommer att förhandla om flera av sina lån.

− Ränteläget är extremt gynnsamt just nu och det bör rimligtvis också tala för återhållsamma höjningskrav från Ystadbostäder, säger Dan Knutsson.

Han tycker samtidigt att det är olyckligt att ägaren, Ystad kommun, fortsätter att ha höga vinstkrav på Ystadbostäder för att via koncernbidrag föra över pengar till kommunkassan.

−Det här är pengar som bolaget skulle kunna ha kvar i sin verksamhet och lägga på reparationer och underhåll utan att kräva extra hyresintäkter från hyresgästerna, säger Dan Knutsson.

Han tycker inte heller att taxenivåerna motiverar höga hyreshöjningar för 2015. Visserligen stiger avgiften på vatten vid årsskiftet samtidigt som fjärrvärmeavgiften är den samma som den varit sedan flera år tillbaka.

För information kontakta:
Dan Knutsson, biträdande förhandlingsledare, 0704-71 43 13
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06