​Vellingebostäder höjer hyran 1,53 procent

2015 höjs hyran för Vellingebostäders hyresgäster med 1,53 procent. Det är framför allt ett större underhållsbehov i några bostadsområden som ligger bakom höjningen som träder i kraft den första januari.

− Överenskommelsen innebär ett krav från vår sida att en procent av höjningen ska öronmärkas till utökat underhållsarbete och då i första hand i kvarteren Trangränden och Vipgränden, säger Joakim Lund, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Övrig höjning ska täcka stigande kostnader för bland annat uppvärmning, vatten och sophantering.

Inför årets förhandling hade Vellingebostäder AB begärt att få höja hyran med 2,5 procent. Kravet pressades tillbaka av Hyresgästföreningen som tycker att 1,53 procent är en rimlig höjning med tanke på såväl kostnadsökningar och behovet av förstärkt underhåll.

I praktiken innebär höjningen att en hyra som tidigare varit 6 000 kronor i månaden blir 92 kronor dyrare efter årsskiftet.

Årets hyreshöjning är lägre än förra året då hyran steg med 1,95 procent.

För information kontakta:
Mikael Grönvall,
biträdande förhandlingsledare, 0704-71 43 68
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06