Hyresförhandlingen med ÖBO är klar

En jättesatsning på underhåll till en låg kostnad för ÖBO:s hyresgäster är resultatet av årets hyresförhandling mellan ÖBO och hyresgästföreningen. Totalt höjs hyran med 0,9 % och för det får hyresgästerna ca 400 miljoner kronor i underhåll. Sett till hur mycket underhåll hyresgästerna får för den låga hyreshöjningen är Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation nöjd med förhandlingen i sin helhet.

ÖBO och Hyresgästföreningen har sedan i oktober träffats fyra gånger under förhandlingsperioden som har lett fram till satsningen på underhåll och den nya hyran. Under förhandlingen har Hyresgästföreningen hänvisat till det gynnsamma ekonomiska läget för bostadsbolaget och framfört att det ska komma hyresgästerna till del, något de nu upplever sker.

- Vi har haft en givande dialog med ÖBO:s företrädare under förhandlingen. Vi har framfört att det är nödvändigt att de låter hyresgästerna får ta del av det gynnsamma ekonomiska läget som ÖBO befinner sig i. Vi upplever att den här uppgörelsen resulterar i just det, säger Ann-Helene Alsätra ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation

Under förhandlingen har Örebro kommuns vinstöverföring på 11 miljoner diskuterats. En följd av kravet på vinstöverföring är att har ÖBO börjat särredovisa sin verksamhet med lokaler och hyresrätter. Det här för att kommunen ska kunna ta pengar från vinsten av affärslokalerna. Hyresgästföreningen är mycket kritiska till den nya redovisningen och att kommunen dubbelbeskattar ÖBO:s hyresgäster via sin vinstöverföring.

- Vi ställer oss mycket kritiska till både vinstöverföringen och särredovisningen. Pengarna för byggandet av lokaler kommer från hyresgästernas hyror och ska därför komma hyresgästerna till del igen. Den vinstöverföring kommunen tvingar på ÖBO är ingenting annat än en dubbelbeskattning av hyresgästerna och det kommer vi att fortsätta kämpa emot, säger Ann-Helene Alsätra

Hyreshöjningen på 0,9% innebär att en hyresrätt som idag har en hyra på 5000 kronor i månaden får en ny hyra på 5045 kronor i månaden.

För mer information om förhandlingen:

Hyresgästföreningen

Ann-Helene Alsätra

Ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation

070-738 32 54
a-h.alsatra@one.se

Annica Björsell

Förhandlare

070-6031686

annica.bjorsell@hyresgastforeningen.se

ÖBO

Ulf Rohlén

vd ÖrebroBostäder AB

0707-194308

ulf.rohlen@obo.se