Hyresgästföreningens krav på återhållsamhet i årets hyresförhandlingar har gett goda resultat

Hyresgästföreningens krav på återhållsamhet i årets hyresförhandlingar har gett goda resultat

När hyrorna för fem av Jämtlands nio kommunägda allmännyttiga bostadsföretag är färdigförhandlade visar det sig att alla höjningar har hamnat på 1 procent eller lägre.

Att årets förhandlingar varit lyckade beror till stor del på det läge Jämtland befinner sig i, med låga taxehöjningar på fjärrvärme, vatten, sopor. Vi har även ett ränteläge som är gynnsamt för bostadsbolagen.

Hyresgästföreningens förhandlare i Jämtland, Hasse Dahl är nöjd.

– Både allmännyttan och de privata fastighetsägarna har varit återhållsamma i sina krav och lyssnat på våra argument. Att det ändå blev en hyreshöjning beror på att kostnaderna för hyresvärden stiger, bland annat stiger kommunala taxor, säger Dahl.

För mer information, kontakta:

Hasse Dahl, förhandlare, telefon 063-55 66 33