Höjda VA-taxan bakom hyreskrav från Bollebo

Den kraftiga höjningen av VA-taxan som politikerna i Bollebygd införde 2014 fortsätter att påverka kraven på hyreshöjningar. Den kommunala bostadsstiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) vill höja hyrorna med 3,58 procent från 2015. Mest för att förra årets hyreshöjning inte räcker till för att täcka den höjda nivån på VA-taxan.

– Den nya taxan har slagit hårt mot den kommunala bostadsstiftelsen. För boende i flerfamiljshus innebar det en höjning med drygt 40 procent av utgifterna för vatten och avlopp, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Hon konstaterar att det blir svårt att både klara den höjda VA-taxan och behovet av ett ökat underhåll.

– Läget är tufft men vi manar ändå till återhållsamhet i hyresförhandlingarna. Det går inte att bara låta hyresgästerna ta smällen genom att hyran höjs.

Även hyresvärden måste ta ett ansvar, säger hon.

Ann-Christin Josefsson hänvisar också till den ekonomiska utvecklingen som varit gynnsam med sänkta räntor och låga eller inga prisökningar.

– Mycket tyder på att det kommer att hålla i sig, säger hon.

För en hyresgäst som idag betalar 4 950 kronor för en tvåa på 60 kvadratmeter innebär kravet på 3,58 procent en hyreshöjning med 177 kronor i månaden eller 2 124 kronor på ett år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare

Telefon 033 – 29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41