Allmännyttans roll som kassako eller bostadspolitiskt verktyg

De flesta kommunala bostadsföretagen i södra Skåne går mycket bra ekonomiskt men ingen är i närheten av att bygga så många hyreslägenheter som kommunerna skulle behöva. Samtidigt väljer flera av kommunledningarna att använda allmännyttans vinster för att finansiera annan kommunal verksamhet.

Det visar en färsk rapport som tagits fram på uppdrag av Hyresgästföreningen. Rapporten omfattar en analys av 11 allmännyttors ekonomi under 2013, vilken roll de har, och skulle kunna ha, på bostadsmarknaden i södra Skåne.

– Det är bra att de allmännyttiga bostadsbolagen har en sund ekonomi. Samtidigt är det viktigt att bolagen i första hand använder sina vinster, som har betalats av hyresgästerna, till nyproduktion, renoveringar och underhåll. När vi sedan ser kommuner plocka pengar ur bolagen är det extra provocerande, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen Region södra Skåne.

Som en del av rapporten har Hyresgästföreningen också ställt frågor till de berörda kommunledningarna om vilka lönsamhetskrav och mål för nyproduktion av bostäder de har på sina allmännyttiga bostadsbolag.

I de flesta fall där kommunledningarna svarat finns ett uttalat mål att bolagen ska gå med vinst. Ägarna motiverar ofta sina vinstkrav med att pengarna behövs för att klara företagets ökade bostadsbyggande. Samtidigt visar undersökningen att de kommunala bostadsföretagen bygger betydligt mindre än vad deras vinster motiverar.

Ett exempel är regionens största allmännytta, MKB Fastighets AB i Malmö. De redovisade en vinst förra året på drygt 207 miljoner kronor vilket motsvarar 8 493 kronor per lägenhet och år. Samtidigt färdigställdes bara 28 nya hyreslägenheter under 2013.

Anmärkningsvärt är också att ingen kommun har valt att sätta kravet om att bygga nya lägenheter på pränt i sina ägardirektiv.

– Allmännyttiga bostadsföretag är ett av de mest kraftfulla verktygen en kommun har för att klara bostadsförsörjningen. Tillsammans med det kommunala plan- och markmonopolet skulle kommunerna med hjälp av sina ägardirektiv verkligen kunna påverka byggandet av nya bostäder, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Rapporten i korthet:

  • De tjänar mest/minst (vinst i kr/typlägenhet): Svedalahem (8755), Österlenhem (1219).
  • De satsar mest/minst på underhåll och reparationer (kr/kvm): MKB (320), Simrishamnsbostäder (153).
  • Av de 11 kommunala bostadsföretagen byggde fem av dem inte en enda ny hyreslägenhet även om alla kommuner har en brist på bostäder. LKF i Lund färdigställde flest bostäder under 2013 med 118 nya hyresrätter, Vellingebostäder (44), Simrishamnsbostäder (31), MKB (28) Trelleborgshem (8) och Burlövs Bostäder (4).

* Hela rapporten finns i bifogad fil.

Vill du veta mer? Kontakta:

Kenneth Gustavsson, regionordförande, 0704-71 43 14
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 0704- 71 43 08
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704-71 43 03