Trelleborgshem AB vill höja hyran 2,5 procent från första januari 2015

Trelleborgshem vill höja hyran för sina hyresgäster med 2,5 procent från årsskiftet. Det är framför allt ett stort underhållsbehov i miljonprogramshus som ligger bakom höjningskravet för 2015.

Nu inleds förhandlingarna om hyresnivåerna under 2015 för Trelleborgshems hyresgäster.

­− Vi kommer att analysera underlaget noga och därefter kan vi ta ställning till om deras krav på hyreshöjning är rimligt eller inte. Vi vet att Trelleborgshem har ett fortsatt stort behov av underhåll i hus som är byggda på 60- och 70-talet, säger Joakim Lund, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En faktor som också påverkar hyrorna för Trelleborgshems hyresgäster är den höga borgensavgiften på 0,5 procent som allmännyttan betalar till sin ägare, Trelleborgs kommun. Avgiften innebär en kostnad på cirka 140 kronor i månaden för en snittlägenhet.


För ytterligare information kontakta:
Joakim Lund, förhandlingsledare, 0704-71 43 19
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06