Nu gör de det igen..! Malmös kommunledning tar pengar ur MKB

Än en gång planerar majoriteten i Malmös kommunfullmäktige att ta pengar från MKB för att finansiera den kommunala verksamheten. Malmö stads budget för 2015 bygger på att MKB och dess hyresgäster bidrar med 30 miljoner kronor.

MKBs vinster består av hyresgästernas inbetalda hyror. Hyror avsedda för att betala underhåll och nyproduktion hos bolaget.

MKB har ett bostadsförsörjningsansvar. Som alla andra kommunala bolag styrs MKB genom ägardirektiv. Om kommunen inte anser att bolaget fullgör sitt uppdrag, till exempel bygger i den takt man önskar, har man möjlighet att styra sitt bolag genom tydligare ägardirektiv.

– Om kommunledningen tycker att MKB har för mycket pengar kan det bara betyda att MKB antingen inte fullgör sitt uppdrag och bygger de bostäder man ska eller att kommunledningen kanske tycker att hyrorna är för höga. Oavsett vilket är det helt orimligt att MKBs hyresgäster ska betala mer till vår kommunala verksamhet än andra hyresgäster, villaägare och bostadsrättsinnehavare, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande.

– Det är uppenbart att kommunledningen ska kunna förvänta sig mer av MKB i ökat bostadsbyggande. Men lösningen är inte att ta av hyresgästernas inbetalda hyror istället för att förbättra styrningen av det kommunala bolaget. Detta är knappast rätt sätt att få fler bostäder i Malmö, säger Dan Nicander, regionchef.

Förhandlingarna för hyrorna under 2015 är sedan länge klara. Dessa beslutades redan under 2014 i en överenskommelse för två år. För innevarande år höjdes hyrorna med 1,4 procent, och nästa år kommer hyrorna att höjas med 1,6 procent.

– Genom att ta 30 miljoner från MKB innebär det att hela hyreshöjningen för 2015 och mer därtill äts upp i ett nafs. Något för alla MKBs hyresgäster att tänka på när hyresavin kommer. Vi ifrågasätter om det är rimligt att bolaget vill höja hyrorna när kommunledningen därefter tar hela höjningen, avslutar Kenneth Gustavsson.

På Hyresgästföreningens fullmäktigemöte 20 november 2014 antogs följande uttalande:

  • Vi protesterar mot att majoriteten i Malmö kommun planerar att ta ur MKBs vinster för att finansiera den kommunala verksamheten. Inför nästa år vill man hämta 30 miljoner i värdeöverföring.
  • MKBs vinster består av hyresgästernas inbetalda hyror. Hyresgästföreningen anser att det är helt orimligt att man som hyresgäst i MKB ska dubbelbeskattas, det vill säga först betala skatt via skattsedeln och därefter ytterligare skatt via hyran.
  • Kommunledningen och hyresgästerna har all anledning att vara besvikna över att MKB inte levererar nya bostäder i den takt som man kan förvänta sig. Att ta av hyresgästernas inbetalda medel ger inte fler bostäder i Malmö.
  • Vi uppmanar kommunledningen att låta pengarna stanna i MKB och ge bolaget uppdrag att bygga fler hyresrätter till rimliga hyror!

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande, telefon 070-471 43 14
Dan Nicander, regionchef, telefon 070-654 17 34
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, telefon 070-471 43 08