Hyresförhandlingarna för 2015 i Sala avbryts.

Det kommunalägda fastighetsbolaget Salabostäder begär 1,75 procent i årets hyresförhandlingar. Hyresgästföreningens motbud är på 0,4 procent. Salabostäder har avbrutit förhandlingarna och några nya kontakter är inte planerade.

- Ett år som detta med låg ränta och närmast deflation är det orimligt att ett allmännyttigt bostadsbolag som Salabostäder ska få gehör för en så stor höjning, säger Rolf Meiding, ordförande för Hyresgästföreningen i Sala-Heby.

Salabostäders budget för 2014 ser ut att hållas med god marginal och de övriga omgivningsstyrda kostnadsökningar som finns är små.

- Taxor och avgifter för nästa år, som avfallshantering, vatten och avlopp, fjärrvärme ligger stilla i Sala kommun och bidrar inte till ökade kostnader, enligt Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi har inte kunnat förstå motiven bakom de höjningar som Salabostäder för fram och tycker att det är tråkigt att de inte vill fortsätta förhandla, tillägger Lena.

I och med det uppkomna läget kommer troligen hyran att slås fast i Hyresmarknadskommittén, HMK.

Kontaktpersoner:

Roger Wallin, 0224-570 10, presskontakt för Hyresgästföreningen i Sala-Heby

Lena Jansson Nordin, 0727-14 58 16, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle