​Hyresgästföreningen och Årjängs Bostads AB är överens om 2015 års hyra.

Den nya hyran för boende hos Årjängs bostads AB är förhandlad och klar. Initialt yrkade Årjängs Bostads AB en hyreshöjning på 2,5 % som sedan förhandlades ner till 1,3 % i snitt. Den nya hyran motsvarar en hyreshöjning på 52 kronor i månaden för en hyresgäst som bor i en lägenhet som kostar 4000 kronor i månaden. Förhandlingen resulterade i att fyra fastigheter får en fryst hyra det kommande året. I övriga bostadsbeståndet höjs hyran med 1,42%.

- Vi är nöjda med årets hyresförhandling, det blir en begränsad hyreshöjning som oavkortat kommer gå till underhåll av Årjängs Bostads AB:s fastigheter. Bolaget har kunnat visa upp en bra underhållsplan som är långsiktig. Det är bra att Årjängs Bostads AB låter hyresgästerna ta del av de gynnsamma ekonomiska förhållandena som råder, säger Thomas Bäckman förhandlare Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har under förhandlingarna med bolagets politiska ledning lyft problematiken med att Årjängs kommun belägger bostadsbolaget med en borgensavgift på nästan en miljon kronor. Pengar som enligt Hyresgästföreningen skulle göra större nytta i bolaget.

- Jag upplever att vi har haft en mycket bra dialog och att vi har nått fram till bolagsstyrelsen i frågan om borgensavgift. Dom kommer nu ta kontakt med kommunledningen och uppmana dem att halvera borgenssumman. En halvering skulle innebära att Årjängs Bostads AB skulle få behålla närmare 500 000 kronor som de kan använda till underhåll av fastigheter. Det är bra att bolaget tar tag i den här frågan, det visar att de är villiga att ta ansvar för Årjängs Bostads AB verksamhet och hyresgästerna, säger Thomas Bäckman.

För mer information om förhandlingen:
Thomas Bäckman
Förhandlare
0705250198