Hyran klar hos Kungälvsbostäder

Årets hyror är klara hos Stiftelsen Kungälvsbostäder. Från 1 mars höjs hyran för de omkring 2 700 hushåll som bor hos stiftelsen med i genomsnitt 1,3 procent.

Hyreshöjningen blir olika hög i olika områden och varierar från 0,3 – 1,65 procent beroende på den kvalitet som erbjuds i boendet.

För en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor innebär genomsnittshöjningen 65 kronor mer i månaden.

Den nya högre hyran gäller från 1 mars i år och det innebär att hyresgästerna får betala höjningen för mars i efterskott på april månads hyresavi.

När förhandlingarna inleddes ville Kungälvsbostäder att hyran skulle höjas med i genomsnitt 4 procent. Hyresgästföreningen å sin sida begärde att stiftelsen skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina krav eftersom både ränta och inflation ligger på rekordlåga nivåer. Samtidigt har många hyresgäster en ansträngd ekonomi.

Vill du veta mer om uppgörelsen välkommen att kontakta:

förhandlingsledare Patric Hultskär 031-704 50 72