Hyran klar hos Mölndalsbostäder

Årets hyror är klara hos kommunala Mölndalsbostäder. 1 april i år höjs hyran med i genomsnitt 0,85 procent.

Höjningen blir dock olika hög i olika områden och varierar mellan 0,4 och 1,4 procent beroende på den kvalitet som erbjuds i boendet.

För de hyresgäster som får den genomsnittliga höjningen och hyr en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor blir hyran 42 kronor högre per månad.

Den nya hyran gäller från 1 april. Hyresgästerna betalar ingen hyreshöjning i efterskott för januari, februari och mars månad.

När förhandlingarna inleddes ville Mölndalsbostäder höja hyran med 1,5 procent. Hyresgästföreningen begärde att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav med tanke på att ränta och inflation ligger på rekordlåga nivåer. Samtidigt har många hyresgäster en redan ansträngd ekonomi.

Mölndalsbostäder har cirka 3 500 lägenheter i Mölndals kommun.

Vill du veta mer om uppgörelsen välkommen att kontakta:

förhandlingsledare Patric Hultskär 031-704 50 72