Hyresgästföreningen: Majoritetens budget inte tillräcklig för att bekämpa den akuta bostadsbristen

Hyresgästföreningen är positiva till många av de förslag den rödgröna majoriteten presenterade i sin budget. Exempelvis ställer sig Hyresgästföreningen positiva till förslaget om att inrätta en kommunal bostadsförmedling. Men med tanke på den akuta bostadssituation som råder i Uppsala hade Hyresgästföreningen önskat ett ännu större fokus på bostadsfrågan.

- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Den rödgröna majoriteten avsätter pengar till ökat bostadsbyggande, vilket är bra. Men det räcker inte med att bara bygga, det behöver byggas mer varierat och fler hyresrätter. Detta borde den rödgröna majoriteten tydliggöra, säger Cecilia Staland, ordförande i Uppsala-Knivsta hyresgästförening,

Att få bukt på bostadsbristen är inte bara en fråga om att ge alla människor en bostad till en rimlig kostnad, utan det handlar också om hur Uppsala kan bli en hållbar kommun att bo och verka i.

- Bostadsbristen i Uppsala gör att människor avstår från att flytta hit för att jobba, studera eller driva företag. Det är problematiskt och hotar Uppsalas tillväxt i framtiden.  Att bygga fler hyresrätter ger en större flexibilitet på bostadsmarknaden men också på arbetsmarknaden. Vi anser därför att  bostadsfrågan borde få större uppmärksamhet från den rödgröna majoriteten, säger Johan Pelling, regionchef för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.


För mer information

Elin Carlsson
Pressekreterare
elin.carlsson@hyresgastforeningen.se
018-18 93 28