​Hyrorna 2015 klara för Sigtunahems hyresgäster

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Sigtunahem om 2015 års hyror har nu avslutats. Det blir en hyreshöjning på i genomsnitt 0,85 procent från 1 januari 2015 för Sigtunahems hyresgäster. Sigtunahem hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning på 1,8 procent.

Årets hyresavtal är en del av en pågående systematisering av hyrorna i Sigtunahem, det betyder att hyreshöjningen till viss del är differentierad i tre olika nivåer.

– Från Hyresgästföreningens sida har vi framhållit det ekonomiska läget med deflation och nollränta som viktiga argument för en låg hyreshöjning, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm. Sigtunahem har visat stor förståelse för vårt resonemang och överenskommelsen har nåtts i samförstånd, i enlighet med den svenska modellen.

Under 2015 kommer parterna att se över underhållsnivåer, ta fram informationssatsningar för områdesspecifika trygghetssatsningar och fokusera på minskade kostnader för sophantering.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84