Ny rapport: Vad är rätt hyra i Stockholm?

Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan av ”Vad är rätt hyra i Stockholm?” publicerades. Utredningar, rapporter och kommissioner uttalar sig mer eller mindre tvärsäkert om hyrornas storlek och fördelning, men har sällan eller aldrig data som stödjer dessa teser.

Vår målsättning med rapporten är att ta itu med myter och vanföreställningar om hyrorna i Stockholm. Därför publicerar vi sammanställningar från Hyresgästföreningens databas*, som ett kunskapsunderlag för en bättre och mer konstruktiv debatt om vad hyran är och bör vara.

Vad har då hänt sedan sist? Den generella hyresnivån har gått upp i två förhandlingsomgångar (2012 och 2013) samtidigt som skillnaderna med hänsyn taget till läge har ökat framförallt i det äldre, ej upprustade, beståndet där gapet nu är 18 procent mellan innerstad och ytterförort.

Läget är en av flera faktorer som ska påverka hyresnivån enligt bruksvärdessystemet. I Stockholms stad finns det ett tydligt samband mellan hyresnivå och närhet till Stockholms innerstad och till kommunikationer. I genomsnitt är skillnaden i hyra 32 procent mellan en hyresrätt i Stockholms innerstad och en lägenhet i ytterförort.

* Hyresgästföreningens hyresdatabas omfattar cirka 180 000 hyreslägenheter i Stockholms kommun. Detta kan jämföras med databasen för den officiella hyresstatistiken som omfattar cirka 1 750 hyreslägenheter i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84