Oförskämt högt yrkande från KBAB i årets hyresförhandling.

Idag publicerade Hem och Hyra det yrkande som KBAB lämnade till hyresgästföreningen i årets hyresförhandling. Yrkandet ligger på 1,9 % för det kommande året. Det höga yrkandet är en följd av Karlstads kommuns avkastningskrav på KBAB samt de värdeöverföringar som kommunen genomfört de senaste åren. Hyresgästföreningens förhandlare Thomas Bäckman är inte nöjd med det inkomna yrkandet.

- Att KBAB lämnar det här höga yrkande i den gynnsamma situationen vi har idag är en direkt följd av politiska beslut på orimliga avkastningskrav. KBAB har en mycket stark ekonomi med fina nyckeltal och de gör en stor vinst, trots detta tvingar kommunen på bolaget ägardirektiv som slår hårt mot hyresgästerna. 

Karlstads kommun har inför årets hyresförhandling höjt sitt avkastningskrav på det allmännyttiga bostadsbolaget. Hyresgästföreningen Karlstads ordförande Kurt Samuelsson är kritisk mot Karlstads kommuns beslut.

- Det här beteendet är helt oförståeligt. Det verkar nästan som om kommunens politiker medvetet försöker bestraffa KBAB:s hyresgäster. KBAB är ett bolag som har en sund ekonomi trots att Karlstads kommun de senaste åren har tagit pengar från bolaget. Det handlar om att 10 miljoner kronor per år överförs från bostadsbolaget till kommunens ”svarta hål”. Det här är en politik som vi inte kommer att acceptera.