Nils Holgerssonrapporten 2014: Östra Göinge har näst högst taxor och avgifter i Skåne

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Skåne har höjts med 1,6 procent det senaste året. Skillnaden mellan länets kommuner är stora. I Östra Göinge är priset hela 28 procent högre än i Höganäs.

För en vanlig trerumslägenhet i Östra Göinge motsvarar kostnaden 1 956 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Höganäs är 1 526 kronor. Det blir 5 160 kronor i skillnad per år.

Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Boende i Östra Göinge får samma sak som Höganäsborna men betalar 430 kronor mer per månad, det är inte rimligt. Vi kommer att fortsätta lyfta frågan med politikerna, säger Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge-Osby. 

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Hörby 1 982 kr
2. Eslöv 1 956 kr
3. Östra Göinge 1 956 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1.Höganäs1 526 kr
2.Helsingborg1 585 kr
3.Staffanstorp1 623 kr


Fakta om rapporten:
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgerssongruppen 0703-50 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen 036-19 08 25
Linnea Karlsson, projektarbetare opinionsbildning och kommunikation Hyresgästföreningen norra Skåne 0702-09 43 13
Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge-Osby, 0704-89 35 85