Nils Holgerssonrapporten 2014: Falkenberg näst högst taxor och avgifter i Halland

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Halland har höjts med 2,1 procent det senaste året. Skillnaden mellan länets kommuner är stora. I Falkenberg är priset hela 17 procent högre än i Halmstad.

För en vanlig trerumslägenhet i Falkenberg motsvarar kostnaden 1 861 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Halmstad är 1 594 kronor. Det blir 3 204 kronor i skillnad per år.

Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Boende i Falkenberg får samma sak som Halmstadborna men betalar 267 kronor mer per månad, det är inte rimligt, säger Linnea Karlsson, projektarbetare opinionsbildning och kommunikation Hyresgästföreningen norra Skåne.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Hylte 1 989 kr
2. Falkenberg 1 861 kr
3. Kungsbacka 1 802 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Halmstad 1 594 kr
2. Varberg 1 670 kr
3. Laholm 1 730 kr

Fakta om rapporten:
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgerssongruppen 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen 036-19 08 25
Linnea Karlsson, projektarbetare opinionsbildning och kommunikation Hyresgästföreningen norra Skåne, 0702-09 43 13