Nils Holgerssonrapporten 2014: Eslöv näst högst taxor och avgifter i Skåne

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Skåne har höjts med 1,6 procent det senaste året. Skillnaden mellan länets kommuner är stora. I Eslöv är priset hela 28 procent högre än i Höganäs.

För en vanlig trerumslägenhet i Eslöv motsvarar kostnaden 1 956 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Höganäs är 1 526 kronor. Det blir 5 160 kronor i skillnad per år.

Detta visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Det ska inte behöva vara så stora skillnader mellan kommunerna. Eslövsborna betalar över 400 kronor mer per månad än vad Höganäsborna gör, det är inte rimligt, säger Linnea Karlsson, projektarbetare opinionsbildning och kommunikation Hyresgästföreningen norra Skåne. 

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Hörby 1 982 kr
2. Eslöv 1 956 kr
3. Östra Göinge 1 956 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Höganäs 1 526 kr
2. Helsingborg 1 585 kr
3. Staffanstorp 1 623 kr


Fakta om rapporten:

I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgerssongruppen 0703-50 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen 036-19 08 25
Linnea Karlsson, projektarbetare opinionsbildning och kommunikation Hyresgästföreningen norra Skåne 0702-09 43 13