Nils Holgersson-rapporten 2014: Göteborg bland de billigaste kommunerna i länet

Göteborg tillhör de kommuner som har lägst taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten i Västra Götalands län. Det är bara i Skövde och Lidköping som taxorna är lägre.

Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

I Göteborg stannar månadskostnaden för en vanlig trerumslägenhet på 1 502 kronor per månad. Det kan jämföras med Tjörn, en av länets dyraste kommuner, där motsvarande kostnad uppgår till
2 088 kronor. Det innebär att Tjörnbon betalar nästan 600 kronor mer i månaden än göteborgaren.

På andra håll i länet är prisskillnaderna ännu större. För en vanlig trerumslägenhet i Tanum motsvarar kostnaden 2 221 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Skövde är 1 334 kronor, en skillnad på 66 procent.Det blir 10 645 kronor i skillnad per år.

 – De stora prisskillnaderna i Västra Götaland är oroväckande. Det är orimligt att kostnaden är upp till 887 kronor högre per månad beroende på vilken kommun som lägenheten ligger i, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Rapporten visar också att priserna för el, värme, avfall och vatten i Västra Götaland har höjts med 2,2 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts.

Under de 19 år som Nils Holgersson-rapporten har genomförts i Västra Götalands län har avgifter och taxor stigit betydligt mer än konsumentprisindex.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor och avgifter i Västra Götaland totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag och där de har liten möjlighet att påverka priserna. Men det är inte rimligt att skillnaderna ska vara så stora, säger Kjell Berndtsson.

– Kostnaderna för uppvärmning, vatten och renhållning står redan för en stor del av hushållens ekonomi. Extra bekymmersamt är att till exempel kostnaden för underhåll och klimatsäkring av bland annat vattenledningar dessutom riskerar att skjuta i höjden i framtiden. Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att hålla kostnadsökningarna nere, säger Kjell Berndtsson.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Tanum 2 221 kr
2. Munkedal 2192 kr
3. Tjörn 2088 kr
Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Skövde 1 334 kr
2. Lidköping 1 493 kr
3. Göteborg 1 502 kr

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta: Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen
070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen 036-19 08 25

Presskontakter::Johanna Starkenberg-Fröjd, Fastighetsägarna GFR 031-755 33 36
André Johansson, HSB Riksförbund 070-549 64 04
Lennart Sjöstedt Hyresgästföreningen region Västra Sverige (Göteborgsregionen) 031-704 50 50
Stefan Kudryk Hyresgästföreningen region BohuslänÄlvsborgSkaraborg 0521-26 58 22
Jonas Morian, Riksbyggen 0705-64 19 84
Charlotta Lundström, SABO 070-721 20 11