Nils Holgersson-rapporten 2014: Högre avgifter i Kungsbacka än i grannkommunen Varberg

Priserna för el, värme, vatten och avfall är drygt 100 kronor högre per månad i Kungsbacka än i grannkommunen Varberg. Det framgår av årets slutrapport från Nils Holgersson-gruppen som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

För en vanlig trerumslägenhet i Kungsbacka uppgår kostnaden till 1 802 kronor per månad. I motsvarande lägenhet i Varberg stannar månadskostnaden på 1 670 kronor. Det innebär att Kungsbackabon betalar ungefär 1 500 kronor mer varje år.

På andra håll i Halland är prisskillnaden ännu större. För en vanlig trerumslägenhet i Hylte motsvarar kostnaden 1 989 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Halmstad är 1 594 kronor, en skillnad på 25 procent.Det blir 4 743 kronor i skillnad per år.

– De stora prisskillnaderna i Halland är oroväckande. Det är orimligt att kostnaden är upp till 395 kronor högre per månad beroende på vilken kommun som lägenheten ligger i, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

 Rapporten visar också att priserna för el, värme, avfall och vatten i Halland har höjts med 2,1 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts.

Under de 19 år som Nils Holgersson-rapporten har genomförts i Hallands län har avgifter och taxor stigit betydligt mer än konsumentprisindex.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor och avgifter i Halland totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag och där de har liten möjlighet att påverka priserna. Men det är inte rimligt att skillnaderna ska vara så stora, säger Kjell Berndtsson.

– Kostnaderna för uppvärmning, vatten och renhållning står redan för en stor del av hushållens ekonomi. Extra bekymmersamt är att till exempel kostnaden för underhåll och klimatsäkring av bland annat vattenledningar dessutom riskerar att skjuta i höjden i framtiden. Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att hålla kostnadsökningarna nere, säger Kjell Berndtsson.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Hylte 1 989 kr
2. Falkenberg 1 861 kr
3. Kungsbacka 1 802 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
1. Halmstad 1 594 kr
2. Varberg 1 670 kr
3. Laholm 1 730 kr

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen
070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:Per Arbin, Fastighetsägarna GFR 035-176 863
André Johansson, HSB Riksförbund 070-549 64 04
Lennart Sjöstedt, (Norra Halland) Hyresgästföreningen region Västra Sverige 031-704 50 50
Linnea Karlsson, (Södra Halland) Hyresgästföreningen region Norra Skåne 070-209 43 13
Jonas Morian, Riksbyggen 0705-64 19 84
Charlotta Lundström, SABO 070-721 20 11