Hyran klar hos Tjörns Bostads AB

Årets hyror är klara hos Tjörns Bostads AB. De omkring 550 hushåll som hyr hos bolaget får hyran höjd med 1,18 procent.

För en hyresgäst som i dag har en hyra på 5 000 kronor innebär det 59 kronor mer per månad. Den procentuella höjningen blir lika stor i alla bolagets lägenheter.

Den nya högre hyran gäller från 1 januari i år. Det innebär att hyresgästerna får betala höjningen för januari, februari, mars och april i efterskott på hyresavierna för maj, juni, juli och augusti.

När förhandlingarna inleddes ville Tjörns Bostad höja hyran med i genomsnitt 3,5 procent. Hyresgästföreningen begärde att bolaget skulle hålla nere sitt krav så mycket som möjligt eftersom både ränta och inflation ligger på mycket låga nivåer. Samtidigt har många hyresgäster en fortsatt ansträngd ekonomi.

I och med uppgörelsen med Tjörns Bostads AB finns det nu färdiga hyresuppgörelser med alla de tre kommunägda bostadsbolagen i Stenungsundsområdet. Hos Stenungsundshem höjs hyran med 0,9 procent och hos stiftelsen Orustbostäder med 0,8 procent för lägenheter med kallhyra respektive 1 procent för lägenheter med varmhyra.