Höga förhoppningar om mycket låga bud inför hyresförhandlingarna i Karlstad.

Hyresgästföreningen Karlstad har höga förhoppningar på ett mycket lågt bud inför årets hyresförhandling med Karlstad bostads AB, KBAB. De ekonomiska förutsättningarna är goda och 2013 gjorde bolaget en vinst på ca 57 miljoner kronor.

Årets hyresförhandling har påbörjats och runt om i Värmland har fastighetsbolagen börjat lämna in sina yrkanden. Från länets största fastighetsbolag, det av Karlstads kommunalt ägda KBAB, har det inte framförts något yrkande inför årets hyresförhandling ännu. Men hos Hyresgästföreningen råder en optimistisk stämning inför yrkandet

 - Vi vill att hyresgästerna får ta dela av de gynnsamma ekonomiskaförhållandena som råder för KBAB och Sveriges fastighetsbolag. KBAB gör en stor vinst, räntorna är låga, inflationen ligger under nollsträcket och vi har haft ett varmt väder som kraftigt minskat bolagets värmekostnader, säger Thomas Bäckman förhandlare Hyresgästföreningen. 

KBAB gjorde under 2013 en vinst på ca 57 miljoner kronor. Av den vinsten plockar ägaren, Karlstad kommun ut 10 miljoner. Hyresgästföreningen är kritiska till Karlstad kommuns vinstuttag och ifrågasätter samtidigt om hyran verkligen går till det den är avsedd för.

 - Vi förhandlar hyran med KBAB för att hyresgästerna ska få ett bra underhåll och boende till en rimlig hyra. Inte för att våra hyror ska finansiera Karlstad kommuns dagliga verksamhet. Under två år i rad har Karlstad kommun tagit ut 10 miljoner kronor från Karlstads hyresgäster. Det är en dubbelbeskattning av hyresgästerna som vi inte kan acceptera, säger Kurt Samuelsson, ordförande Hyresgästföreningen Karlstad. 


Kontaktperson:

Thomas Bäckman, Förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 054175211
Mobiltelefon: 0705250198
E-post: thomas.backman@hyresgastforeningen.se