Bolaget med länets högsta hyror, vill chockhöja hyrorna

Bolaget med länets högsta hyror, vill chockhöja hyrorna

– Vi har tagit emot yrkandet från Trobo och bolaget som redan har länets högsta hyror vill höja hyrorna ännu mer, konstatera Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyresgästföreningen har tagit emot yrkandet från Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Bolaget vill höja hyrorna med 3,25 procent.

– Vi har ingen inflation över huvudtaget, räntorna är rekordlåga och det har varit ett varmt år som hållit nere uppvärmningskostnader och minskat kostnader för snöröjning. Att i det läget yrka höga hyreshöjningar när man redan har länets högsta hyror är osmakligt, säger Astrid Öhman Asp.

Den yrkade hyreshöjningen skulle innebära att Trobo skulle få ut 1,4 miljoner mer från sina hyresgäster. Samtidigt har Trosa kommun en borgensavgift som uppgår till 1,34 miljoner. Borgensavgiften är en avgift som ska ta bort eventuella konkurrensfördelar som bolaget har genom att de kan låna med kommunen som garant för lånen. Om kommunen inte kan visa att bolaget har en sådan konkurrensfördel ska ingen borgensavgift tas ut.

– Det är lite märkligt att hyreshöjningen är lika stor som borgensavgiften. Om kommunen inte ålägger bolaget någon borgensavgift borde man kunna hålla nere hyreshöjningen. Kommunen måste börja ta lite ansvar för sitt bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag har faktiskt också ett allmännyttigt och bostadsförsörjningsansvar att leva upp till, avslutar Astrid Öhman Asp.