De privata hyresvärdarna i Malmö höjer hyran från 1 januari 2015

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd om nästa års hyror är klar.

Resultatet är en ramöverenskommelse på 1,6 procents höjning från den 1 januari 2015 tills vidare. Det är samma nivå som MKBs hyresgäster får för 2015.

– Utifrån ramöverenskommelsen kommer varje fastighet att förhandlas var för sig och eventuella undantag från överenskommelsen kan komma att göras, säger Thomas Lindgren, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna Syd företräder bland annat HSB Sundsfastigheter, Stena Fastigheter och Contentus.
Drygt 16 000 lägenheter i Malmö berörs av överenskommelsen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Kenneth Gustavsson, regionordförande, 040-17 43 69
Petter Ek, biträdande förhandlare, 040-17 43 63
Dorthe H Romare, enhetschef förhandling, 040-17 43 12
Anna Eriksson, kommunikatör, 040-17 43 33