Alldeles för högt krav på hyreshöjning i Nyköping

Alldeles för högt krav på hyreshöjning i Nyköping

Hyresgästföreningen har fått yrkande på hyreshöjning från Nyköpingshem. När inflationen är negativ och räntan är 0 kräver Nyköpings Hem 3,23 procent i hyreshöjning!

– Vi hade hoppats på och förväntat oss blygsamma hyreskrav i år. Hyrorna kan inte stiga mer än inflationen år efter år. Och just i år, med det gynnsamma ekonomiska läget, är det rimligt att bolagen måste argumentera tydligare för sina kostnadshöjningar, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt

Riksbanken sänkte nyligen reporäntan till 0,00 procent. Anledningen var att Riksbanken vill få fart på den svenska ekonomin. Samtidigt vet vi att 3 procent i hyreshöjning innebär över 3 miljarder i minskad köpkraft hos svenska hyresgäster.

– Lägre hyreskrav och låga hyreshöjningar gynnar den svenska ekonomin. När räntan sänks men hyrorna höjs blir det väldigt skevt. Hyresgästerna drabbas ju dubbelt upp, får inte del av räntesänkningen utan får istället höjda hyror. Dessutom har hyresgästerna redan tagit sitt ansvar och i en separat förhandling tidigare i år gett Nyköpingshem bättre kostnadstäckning vid framtida stamrenoveringar, säger Astrid Öhman Asp.

– Nyköpingshem måste ta sitt allmännyttiga ansvar nu. Vi vet att fler ensamstående hyr sin bostad än äger den och hyresgäster har generellt sett en mer ansträngd ekonomi. Det allmännyttiga ansvar som Nyköpingshem har rimmar illa med så här höga krav på hyreshöjningar, avslutar Astrid Öhman Asp, på Hyresgästföreningen Region Mitt.