Glädjande besked från Boverket: Nej till individuell mätning och debitering av värme och vatten

Det ska inte krävas individuell mätning av värme eller tappvarmvatten för vare sig nyproducerade lägenheter eller vid ombyggnation. Det klargör nu Boverket.

-Detta är ett glädjande besked för landets hyresgäster, säger Hans Dahlin, energiexpert på Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Hyresgästföreningen har arbetat hårt under flera år för att se till att landets hyresgäster inte utsätts för ett obligatoriskt krav kring individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD). Det är ett krav som skulle blivit mycket kostsamt för landets hyresgäster samtidigt som det inte skulle leda till någon större energibesparing. Vi är därför glada att Boverkets utredare går på vår linje.

-Självklart ska vi sträva efter att hushålla med resurser och utnyttja energin effektivt. Det gör man dock inte genom ett krav på individuell mätning och debitering utan genom att genomföra kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Dessa åtgärder måste beslutas om utifrån varje fastighets förutsättningar. En god åtgärd i en fastighet kan vara helt felaktig i en annan.

-Förutom att IMD av värme sällan ger energibesparingar är det svårt att få en rimlig kostnadsfördelning mellan lägenheter. Det finns exempel där boende i mitten av huset helt har kunnat slå av värmen men ändå haft en dräglig temperatur tack vare värmeströmmar från grannarna.

Det är viktigt att minska energianvändningen i flerbostadshus för att åstadkomma lägre miljöpåverkan och lägre driftskostnader. Men dessa energibesparingsåtgärder ska vara kostnadseffektiva - det vill säga de ska återbetalas genom lägre energikostnader, inte högre hyra.

För mer information, kontakta:

Hans Dahlin, energiexpert Hyresgästföreningen 072-231 38 27