Hyresgäst vann ersättningstvist mot sin hyresvärd

Med hjälp av Hyresgästföreningen slapp en hyresgäst i Malmö att betala ersättning på 52 000 kronor till sin hyresvärd.

Hyresgästen ville byta sin lägenhet mot en större lägenhet hos samma fastighetsägare. Bytet gick igenom. När hyresgästen skulle flytta ut gjordes besiktning av lägenheten och då ansåg hyresvärden att det slitage som upptäcktes på lägenheten var överslitage, orsakat av hyresgästen.

Hyresgästföreningen menade att det istället handlade om eftersatt underhåll av lägenheten. Hyresvärden kunde inte styrka att det var hyresgästen som orsakat slitaget på lägenheten och med hjälp av Hyresgästföreningen bestred hyresgästen skadeståndskravet på 52 000 kronor och fick rätt.

– Under hyresgästens boendetid hade hyresvärden inte utfört det underhåll som borde ha gjorts. Fönster och ytskikt i tak var inte täta vilket gjorde att lägenheten blev dåligt isolerad. I samband med utflyttningen ville hyresvärden att hyresgästen skulle flytta ut en vecka tidigare än lagenligt så att det skulle finnas tid för renovering av lägenheten. Hyresgästen gick med på detta och i gengäld drog hyrevärden tillbaka sitt skadeståndskrav, säger Thomas Saglind, jurist på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Saglind, jurist, 040-17 43 61
Mats Lindahl, enhetschef juridik, 040-17 43 37
Anna Eriksson, kommunikatör, 040-17 43 33