Hyresgästföreningen förväntar sig låga hyreskrav

Hyresgästföreningen förväntar sig låga hyreskrav i Borlänge

– Med Dalarnas lägsta taxor och det mycket förmånliga ekonomiska läget, med rekordlåga räntor och obefintlig inflation, borde Tunabyggen hålla ner sitt yrkande på hyreshöjningar, menar Jan Dahlquist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt, inför årets hyresförhandlingar.

Nyligen sänkte Riksbanken reporäntan till 0,00 procent samtidigt som inflationen fortsätter att ligga på låga nivåer. Under 2000-talet har hyrorna i Tunabyggen ökat mer än andra priser och det är en utveckling som inte kan fortsätta på sikt.

– Vi vet att andelen ensamstående är högre i hyresrätten. De betalar redan nu en större andel av sin inkomst till boendekostnader än de som äger sin bostad. När räntan är låg men hyrorna höjs förlorar hyresgästerna på det, som redan har en hårt ansatt ekonomi, fortsätter Jan Dahlquist.

En väsentlig fråga för Hyresgästföreningen i de kommande hyresförhandlingarna är vilka av företagets kostnader som ska bestridas av hyresgästerna och vilka som företaget bör hantera genom agerande från sin ägare. Det är främst två punkter som Hyresgästföreningen vill lyfta fram:

Samtidigt som det finns stora underhållsbehov i bolaget ställer kommunen krav på att bygga nytt vilket rimmar illa med att göra omotiverade värdeöverföringar mellan Tunabyggen och kommunen. Hyresgästföreningen syftar i detta fall på den borgensavgift som Borlänge kommun ålägger Tunabyggen att betala för sina lån. Tunabyggen har dessutom i sina ägardirektiv ett avkastningskrav som ålägger företaget en avkastning motsvarande 3,5 % av nettoomsättningen.

– Hyresgästföreningen har betonat att ägardirektiv med avkastningskrav är inget som Hyresgästföreningen tar hänsyn till i förhandlingarna utan vi ser enbart till bolagets situation och behov för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Jan Dahlquist.

Till pressmeddelandet bifogas en inlaga som också delges AB Stora Tunabyggen.

För mer information:

Jan Dahlquist

Förhandlingsledare Region Mitt

0706-33 90 52