Östersundshem vill höja hyrorna

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Östersunds kommunala bostadsbolag, Östersundshem AB, om att få höja hyrorna. Östersundshem vill höja hyrorna med 1,5 procent från den 1 januari 2015.

Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Östersunds kommunala bostadsbolag, Östersundshem AB, om att få höja hyrorna. Östersundshem vill höja hyrorna med 1,5 procent från den 1 januari 2015.

– I den budget/förhandlingsbegäran som Östersundshem har överlämnat till oss ser vi att höjningskravet beror bland annat på ökade kostnader för underhåll, men även för kommunala taxor för vatten, uppvärmning och sophämtning. Vi kommer noggrant att granska varje post i budgeten, säger Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen Region Norrland

För mer information, kontakta:

Hasse Dahl, förhandlare, telefon 063-55 66 33
Gunilla Boström, förhandlingsassistent, telefon  060-19 07 10