Håll nere hyreskraven i Falun

Håll nere hyreskraven i Falun

– Vi väntar fortfarande på yrkandet från Kopparstaden men vi förväntar oss ett lågt hyreskrav, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Det finns många skäl för Kopparstaden att hålla nere sitt yrkande på hyreshöjningar i år. Inflationen är låg och räntorna är rekordlåga, efter att riksbanken i dagarna sänkt reporäntan till 0,00 procent. Samtidigt vet vi att hyrorna har ökat mer än andra priser i samhället och att hyresgästerna lägger större andel av sin inkomst på boendekostnader än de som äger sin bostad. Hyresrätten har en större andel ensamhushåll, särskilt ensamstående mammor med barn bor i hyresrätten. Om hyrorna höjs samtidigt som inflationen ligger still är det dem som drabbas värst.

– Den låga inflationen och rekordlåga räntor, talar självklart för låga hyreskrav. Men Kopparstaden har också ett allmännyttigt ansvar och det är hög tid att ta det ansvaret. Om Kopparstaden driver på för höga hyreskrav drabbar det grupper med redan hårt ansträngd ekonomi, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Kopparstaden har under 2000-talet fått mer av sina hyresgäster än övrigt snitt i Dalarna och Kopparstadens hyresutveckling ligger drygt 0,6% över inflationen i snitt årligen. Men nu ställer kommunen stora krav på bolaget, i form av nyproduktion, detta samtidigt som Kopparstaden har stort behov av att genomföra renoveringar.

– Falu kommun lägger stora krav på bolaget. Miljonprogramslägenheter måste renoveras, bostadsbolaget ska bygga nytt för att möta bostadsbristen i kommunen samtidigt som en ogrundad borgensavgift läggs på bolaget. Kostnaderna staplas på varandra och allt ska finansieras med höjda hyror. Nu vore det på sin plats med lite återhållsamhet istället, avslutar John Oknelid.

Till pressmeddelandet bifogas en inlaga som också delges Kopparstaden AB.

För mer information:

John Oknelid

Förhandlingsledare Region Mitt

070 – 279 40 47