Hyran klar för hyresgäster hos Gårdstensbostäder

Nu är även hyrorna hos kommunala Gårdstensbostäder i Göteborg klara. Från 1 april i år höjs hyran med 0,95 procent.

Höjningen i procent blir densamma i alla bolagets omkring 2 700 lägenheter. För den hyresgäst som i dag har en hyra på 5 000 kronor innebär det 48 kronor mer i månaden.

Den nya hyran gäller från 1 april i år. Hyresgästerna betalar ingen höjning i efterskott för januari, februari och mars månad.

När förhandlingarna inleddes i höstas krävde Gårdstensbostäder en höjning med 1,45 procent från 1 januari. Hyresgästföreningen å sin sida begärde att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet. Detta med tanke både på det samhällsekonomiska läget med rekordlåga räntor och inflation och med hänsyn till hyresgästernas ekonomi.

I och med uppgörelsen med Gårdstensbostäder finns det nu färdiga överenskommelser med samtliga kommunala bostadsbolag i Göteborg. Hos Poseidon och Bostadsbolaget höjs hyran med 0,8 procent och hos Familjebostäder med 0,88.

Om du vill veta mer om överenskommelsen med Gårdstensbostäder välkommen att kontakta förhandlingsledare Tony Petrov 031-704 50 35.