Hyresgästföreningen Örebro län vill se frysta hyror i årets förhandlingar.

Inför årets hyresförhandling har Hyresgästföreningen som mål att hyrorna i Örebro län ska frysas. De ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta fastigheter har förbättrats avsevärt. Samtidigt har de senaste årens hyresförhandlingar resulterat i hyreshöjningar på runt två procent Örebro län.

Inför årets hyresförhandlingar har Hyresgästföreningen en målsättning att hyrorna i länet inte ska höjas och kanske borde prognosen för att slippa hyreshöjningar nästa år vara bättre än på länge. Det tycker i varje fall Hyresgästföreningen Region Mitt:s regionordförande Helena Frisk.

-  Hyrorna ska inte höjas, det är den linjen vi kommer att driva. Det finns inget självändamål med en hyreshöjning. Hyresförhandlingarna syftar till att ge hyresgästerna ett boende med bra underhåll utan att hyrorna ska höjas onödigt mycket. Nu när vi har det läge vi har idag kommer det vara väldigt svårt för fastighetsbolagen att hävda behovet av hyreshöjningar, säger Helena Frisk Regionsordförande Region Mitt.

Det har varit varmt utomhus hittills i år. Det varmaste året sedan 2008. För länets fastighetsbolag innebär det varma vädret en minskad värmekostnad och det ger ordentligt mer klirr i kassan än budgeterat.  För länets hyresgäster märks dock ingen skillnad. Hyran blir för de allra flesta densamma oavsett väder och vind.

-  Ja, så är det, säger Emmeli Wulfstrand, länssamordnare Hyresgästföreningen. Det är ju inte bara när det gäller utetemperaturen som det har varit mildväder i år. I fråga om inflation råder det närmast stiltje och både på elmarknaden och på räntemarknaden blåser det ljumma vindar.

Utöver ett gynnsamt väder har de senaste årens hyresöverenskommelser lett till hyreshöjningar på runt två procent trots att det inte har varit någon inflation i Sveriges och räntan precis legat över nollsträcket. De gynnsamma förhållandena och hyreshöjningar har resulterat i att länets fastighetsbolags ekonomi ser bättre ut än på mycket länge.

-  Sett till det ekonomiska läget som Sverige befinner sig i och de senaste årens hyresöverenskommelser borde det finnas goda möjligheter att klara av både underhållsbehov och måttliga taxehöjningar utan att höja hyrorna 2015. Man kan säga att sett till det varma vädret borde det vara en mycket god prognos för frysta hyror 2015, säger Emmeli Wulfstrand