Vellingebostäder vill höja hyran med 2,5 procent

Vellingebostäder har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. De begär att få genomföra höjningar på 2,5 procent från den 1 januari 2015.

– Inledningsvis kommer vi gå igenom underlaget vi fått av Vellingebostäder där de redogör för sina ekonomiska förutsättningar för nästa år. När vi gjort det kan vi ta ställning till om kravet på hyreshöjningar är berättigat eller inte, säger Joakim Lund, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Inför förra årets förhandling begärde Vellingebostäder 3,95 procent i hyreshöjning. Efter förhandling enades Vellingebostäder och Hyresgästföreningen om en höjning på 1,95 procent från 1 januari 2014.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lund, förhandlingsledare, 040-17 43 23
Mikael Grönvall, biträdande förhandlare, 040-17 43 68

Anna Eriksson, kommunikatör, 040-17 43 33