Simrishamnsbostäder vill höja hyran 2,83 procent

Simrishamnsbostäder har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. Inför förhandlingen begär de en höjning från första januari 2015 med 2,83 procent.

− Vi kommer att begära in ett underlag för deras krav och kommer därefter granska de ekonomiska förutsättningarna för nästa år. Sen kan vi ta ställning till om Simrishamnsbostäders krav på hyreshöjning är rimligt eller inte, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Samtidigt fortsätter införandet av den hyresjustering Hyresgästföreningen tidigare träffat avtal om med Simrishamnsbostäder. Överenskommelsen innebär en höjning eller sänkning av hyran med upp till 150 kronor.

Förra året begärde Simrishamnsbostäder en höjning av hyran med 2,88 procent från årsskiftet. Detta krav förhandlades ner till en höjning på 2,3 procent för varmhyror och 2,0 procent för lägenheter med kallhyra, dvs att värmekostnaden inte ingår i hyran. Hyresgästföreningen lyckades också senarelägga införandet av höjningen till första februari 2014.


För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Pernilla Berthelot, kommunikatör, 0704-71 43 03