Hyresgästföreningens kommentar till regeringens budget: Bra med konkreta mål – men för få insatser för att kunna nå dem

Idag presenterade regeringen sina budgetförslag. Tyvärr var det tunnsått med förslag som kan råda bot på den akuta bostadsbristen.

-Vi välkomnar att regeringen lyfter fram behovet av satsningar både vad gäller bostadsbyggandet och upprustning av miljonprogrammet. Men som vi har konstaterat tidigare så saknas de konkreta förslagen för att nå dessa mål, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

-1,7 miljarder under fyra år är ett första steg men fortfarande långt ifrån de 14 miljarder som staten årligen satsat på ROT hittills. En halv miljard kronor per år är drygt 3 procent av det som årligen satsas på ROT i egnahem och bostadsrätter. Det kan knappast betecknas som en storsatsning. Varför inte i stället omfördela delar av ROT så att det även omfattar hyresrätten.

-Hyresgästföreningen har under ett flertal år drivit frågan om att de ekonomiska villkoren för hyresrätten ska bli likvärdiga de som gäller för andra upplåtelseformer. Ett första steg är att se över de skatteregler som idag missgynnar hyresrätten och där hade vi hoppats på tydligare besked från regeringen, säger Marie Linder.

-Man kan också konstatera att regeringen lovar att det ska byggas 250 000 nya bostäder till 2020, men öronmärker inte en enda krona för att bostadsbyggandet ska komma igång. Det är en ekvation som inte går ihop.

-Däremot är den satsning som ändå görs en viktig signal från regeringen att den är redo att ta ett större samhällsansvar för bostadspolitiken. Den signalen välkomnar vi, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74