Hyran klar hos Alebyggen

Hyresmarknadskommittén har nu beslutat om ny hyra för Alebyggens cirka 2 000 hyresgäster. I snitt blir höjningen 1,2 procent från den 1 januari i år.

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas begärde Hyresgästföreningen att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav. Alebyggen svarade med att kräva 4,99 procent i höjning.

Parterna träffades åtta gånger under hösten utan att komma överens. I december valde Alebyggen att avbryta förhandlingarna på lokal nivå.

Ansvaret för förhandlingen om årets hyror togs därmed över av Hyresmarknadskommittén i Stockholm. Kommittén består av tre representanter från Sabo, som är de kommunägda bostadsbolagens organisation och tre representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund.

Hyresmarknadskommittén har nu beslutat om hyran. I snitt bir höjningen 1,2 procent och gäller från årsskiftet.

Därefter har parterna träffats lokalt och kommit överens om att höjningen blir olika hög i olika områden. Den varierar från 0,5-1,55 procent, vilket bland annat beror på vilken kvalitet som erbjuds i boendet och på om lägenheten har varm- eller kallhyra.

För en lägenhet som i dag har en hyra på 5 000 kronor innebär snitthöjningen 60 kronor mer i månaden.

Eftersom den nya hyran gäller från årsskiftet får hyresgästerna betala höjningen för januari, februari och mars i efterhand på april, maj och juni månads hyresavier.

Har du frågor om uppgörelsen välkommen att kontakta förhandlingsledare Patric Hultskär  031-704 50 72.