Unikt boinflytandeavtal med HSB i Göteborg

Hyresgästföreningen och HSB i Göteborg har slutit ett avtal om boendeflytande för de drygt 1 500 hushåll som hyr sina lägenheter av kooperationen.

  • Mig veterligt har vi aldrig haft ett avtal om boinflytande med HSB så i vår region är detta unikt. Och det känns kul att HSB nu vill göra sin läxa tillsammans med oss. säger Jesper Bryngelsson, projektstrateg vid Hyresgästföreningens enhet för lokalt utvecklingsarbete..

  • HSB har ju inte fått höjdhopparbetyg i tidigare hyresgästenkäter. Nu har man sträckt ut en hand och vill göra något åt situationen vilket är väldigt positivt.

Boinflytande innebär att hyresgästerna får inflytande över sitt boende, både över den egna lägenheten och över den gemensamma boendemiljön. Det ska handla om verkligt inflytande, medbestämmande, med tydliga ramar, alla hyresgäster som vill ska kunna vara med och arbetet ska leda till konkreta resultat.

  • Verkligt boinflytande skapar ökad trygghet och större gemenskap när människor är med och formger och färgar sitt eget område, säger Jesper Bryngelsson. För allt det här utgår från vad människor vill och upplever i sitt boende, vad som ska hända är inget som bestäms ovanifrån utan det är hyresgästernas egna önskemål som styr.

Jesper Bryngelsson kallar lite skämtsamt avtalet med HSB för ”världens modernaste boinflytandeavtal”.

  • Tidigare har det funnits en oskriven regel när man tecknar avtal att man börjar med att slå fast hur mycket pengar som ska gå till boinflytande. Men här har vi vänt på kuttingen och börjat med att lägga fast en ambitionsnivå.
  • Nu ska det utarbetas en handlingsplan och först därefter ska vi diskutera hur mycket pengar som behövs för att förverkliga detta,

HSB och Hyresgästföreningen är också överens om att hitta former för hur hyresgästernas inflytande och påverkan vid ombyggnationer ska kunna stärkas.

Är du hyresgäst hos HSB och har tankar om hur du skulle vilja utveckla ditt bostadsområde? Ta gärna kontakt med Jesper Bryngelsson på telefon 031-704 50 26, eller 0708-794 107 så berättar han mer.