Sjöbohem vill höja hyran 2,85 procent

Sjöbohem har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. De begär att få genomföra höjningar på 2,85 procent från den första januari 2015.

– Inledningsvis kommer vi gå igenom underlaget vi fått av Sjöbohem där de redogör för sina ekonomiska förutsättningar för nästa år. Därefter kan vi ta ställning till om kravet på hyreshöjningar är berättigat eller inte, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Inför förra årets förhandling begärde Sjöbohem 2,75 procent i hyreshöjning. Efter att parterna inte lyckats enas om en rimlig nivå fick frågan avgöras av Hyresmarknadskommittén som beslutade att hyresökningen skulle vara 1,8 procent.

Hyresmarknadskommittén är ett medlingsorgan bestående av ledamöter från Hyresgäst-föreningens Riksförbund och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06