Regionordförande suspenderad

Greger Björkegren har idag blivit suspenderad från sitt uppdrag som ordförande i regionstyrelsen i Hyresgästföreningen region Stockholm. Anledningen till suspenderingen är att Greger Björkegren i betydande utsträckning har agerat på egen hand utan mandat från regionstyrelsen och därmed har förverkat sitt förtroende.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation, vilket innebär att de förtroendevalda ska agera i enlighet med medlemmarnas intresse och inte i eget intresse.

Vice ordförande Marina Fredriksson tar nu över och leder regionstyrelsens arbete fram till årsmötet i april 2015.

För mer information, kontakta:

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84