Regeringens stöd till energieffektivisering av miljonprogrammen en bra början

Regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor i statsbudgeten under de kommande fyra åren. Det kan jämföras med de 14 miljarder som staten årligen satsat på ROT hittills.

-Hyresgästföreningen har under ett flertal år drivit frågan om att de ekonomiska villkoren för hyresrätten ska bli likvärdiga de som gäller för andra upplåtelseformer, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

-En viktig del för att åstadkomma detta är Hyresgästföreningens förslag om en miljöpremie på 2 miljarder kronor årligen. Dessa pengar bör användas för energieffektiviseringsåtgärder och andra åtgärder som stödjer en hållbar upprustning av miljonprogramsområdena.

-Vi ser beskedet om finansiellt stöd för energiåtgärder som ett första steg i denna riktning även om behovet är betydligt större än 1,7 miljarder kronor på fyra år.

-Dagens besked är dessutom en viktig signal från regeringen att den är redo att ta ett större samhällsansvar för bostadspolitiken. Den signalen välkomnar vi och Hyresgästföreningen deltar naturligtvis gärna i arbetet med att utforma det stöd som nu föreslås, säger Marie Linder.

För mer information kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Hans Dahlin, energiexpert Hyresgästföreningen 072-231 38 27