Hyresgästföreningen skriver öppet brev till bostadsministern, Mehmet Kaplan (Mp)

På Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19 i Borlänge antog mötet ett öppet brev riktat till nyvalde bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp). På måldialogen träffas 150 aktiva hyresgäster med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen Region Mitt, som omfattar Örebro, Värmlands, Dalarnas och Sörmlands län. Mötet planerar kommande verksamhetsåret och lägger linjen för bostadspolitik och verksamhet. Det öppna brev som måldialog antog, mejlades på söndagen till Mehmet Kaplan och bifogas härmed.


För mer information:

Helena Frisk 072 320 55 15


Öppet brev till bostadsminister Mehmet Kaplan, antaget vid Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19

Rätten till en god bostad till rimlig kostnad

Det är hög tid att väcka diskussionen om rätten till en god bostad till rimlig kostnad. Svensk bostadspolitik handlar inte längre om rätten till bostad utan snarare om att staten ska garantera ett visst konsumentskydd. Det räcker inte! Med de problem som svensk bostadsmarknad står inför krävs att stat och kommuner tar ett större ansvar för svensk bostadspolitik.

Det sägs ofta att svensk bostadsmarknad borde avregleras. Rösterna kommer inte sällan från fastighetsägare, ledarskribenter eller nationalekonomer som kallar sig experter. Sanningen är att det finns få bostadsmarknader i Europa som är så avreglerade som den svenska. Ingenstans i Europa tar staten ett så litet ansvar för bostadsförsörjningen eller bostädernas kvalitet och standard som här.

Hyresrätten har en unik ställning på bostadsmarknaden. Genom allmännyttan har samhället kunnat garantera allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad utan att behöva bygga så kallade social housing, det vill säga bostäder av lägre kvalitet till de mest utsatta. Men under 25 år har hyresrätten i Sverige missgynnats, allt sedan skattereformen i början av 90-talet då hyrorna närapå fördubblades utan någon kompensation för hyresgästerna. Från att bostadspolitiken varit en kostnad på närmare 100 miljarder har bostäder blivit en inkomstkälla för staten. Detta har skett på bekostnad av de som har det allra sämst ställt, då hyresrätten beskattas så hårt. Vi ska komma ihåg att 60 procent av hushållen i hyreshus består av ensamstående, med eller utan barn. Det betyder att de inte har någon att dela levnadsomkostnaderna med.

Idag subventioneras bostadsrätter och villor. Genom att möjligheten finns att göra avdrag för räntor och ROT-avdrag pumpas 40 miljarder kronor varje år till de som äger sin bostad. Hyresgäster får inte en krona utan belastas istället med skatter och avgifter. Det handlar om en enorm förmögenhetsöverföring, från de som inget har till de som redan har. Rätten till en god bostad för alla har därmed effektivt satts ur spel.

Diskussionen om en rättvis och social bostadspolitik måste återupptas. Utan en god bostad saknas möjligheterna till ett gott liv. Utan tillgång till bostäder begränsas människors frihet. Vi kan inte söka nya jobb, vi kan inte flytta när familjen växer eller när villan blivit för stor, vi kan inte söka ny utbildning eller nya utmaningar i livet. Segregationen begränsar människors liv och delar upp samhället i vi och dom. Sverige behöver en politik som på allvar möter dessa utmaningar och vågar diskutera de problem som finns på svensk bostadsmarknad.

Nu tillträder du som ny bostadsminister. Är du beredd att ta ditt ansvar för att återskapa en svensk bostadspolitik värd namnet?

Med vänliga hälsningar

Helena Frisk, Ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt, på uppdrag av deltagarna vid Hyregästföreningen Region Mitts måldialog