Förlikningslösning ger oförändrade hyror 2014

Nu är förhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen och motparterna Kanslihuset Fastighetskonsult AB och Paulssons Fastigheter i Lund. Förhandlingarna har handlat om både hyrorna för 2014 och 2015 samt bruksvärdering för många av fastigheterna i centrala Lund. Resultatet är en förlikning där hyran för 2014 förblir oförändrad utan retroaktiv höjning.

För en del fastigheter i centrala Lund där fastighetsägaren från början ville ha betydligt högre hyreshöjningar, blev resultatet en hyreshöjning på 3,85 procent (1,9 procent utslaget på två år) och att fastighetsägaren tar tillbaka kravet på bruksvärdering. I övriga fastigheter blev hyreshöjningen 3,35 procent (1,7 procent utslaget på två år). Höjningen gäller från den 1 januari 2015.

– Förhandlingen har komplicerats av att många hyresgäster i motsats till vår rekommendation har betalat den direktaviserade, icke förhandlade höjningen. De som har betalat den har accepterat höjningen för 2014. Detta har vi inte kunnat göra något åt i förlikningsuppgörelsen. Vi är dock glada över att vi lyckades förhandla bort en retroaktiv höjning för 2014, säger Sten Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Sten Svensson, förhandlare, 040-17 43 24
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46