Uppgörelse klar på Pennygången - framgång för hyresgästerna

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter har kommit överens om vilken hyra som ska gälla efter renoveringen på Pennygången i Göteborg.

Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan.

  • Det här har varit en lång process där vi stundtals har haft väldigt olika åsikter, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

  • Vår utgångspunkt har varit att alla hyresgäster ska ha möjlighet att bo kvar efter renoveringen. Därför är det oerhört glädjande att Stena Fastigheter nu tar ett socialt ansvar och visar att de vill värna om sina hyresgäster på Pennygången.

Hyreshöjningen kommer att tas ut i två steg. Hälften av höjningen kommer när renoveringen är klar och andra hälften först ett år senare. Snitthöjningen är baserad på en genomsnittslägenhet på 67 kvadratmeter. Det innebär att lägenheter med större yta får en något högre höjning och mindre lägenheter en något lägre.

Den renovering som nu ska genomföras är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Det blir en total ombyggnad av badrummen och därutöver ingår också åtgärder som målning av trapphus, rengöring av fasader, nya elstammar och förstärkt ventilation.

Förutom baspaketet som omfattar samtliga lägenheter finns också en rad tillval som dock medför en extra kostnad för de hyresgäster som väljer att utnyttja den möjligheten.

Mattias Axelsson är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Valvteglet på Pennygången.

  • Det är positivt att det finns en överenskommelse, att rivningskontrakten är borta och att vi nu pratar om hela Pennygången, säger han. Det är grunden för att vi ska kunna fortsätta diskutera framtiden med Stena med utgångspunkt att alla ska kunna bo kvar.

Du som vill veta mer om förhandlingsuppgörelsen är välkommen att kontakta

förhandlingsledare Carl-Johan Bergström 031-704 50 23.

Du som vill komma i kontakt med den lokala hyresgästföreningen är välkommen att ringa Mattias Axelsson 0736-42 38 06.